Μία Ανάσα πριν την Πάσα Ανάσα

Ηχητικό απόσπασμα από την τέταρτη πράξη του βιβλίου «Πάσα Ανάσα» του γιώργου δομιανού
που κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες από τις εκδόσεις Υποκείμενο